Generalforsamling 2018

 

Den 2.juni 2018 er der afholdt ekstraordinær generalforsamling kl. 11.00 mhp. vedtægtsændringer, efterfulgt af ordinær generalforsamling kl. 11.30. 

Se årets bilag med årsregnskab 2017 her

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling ♦

Referat fra ordinær generalforsamling ♦

Beretning ♦