Vandingsregler

Gældende vandingsregler og opfyldning af badebassiner: 

Det er forbudt at vande med sprinkler.

Drypvandingsanlæg er ikke tilladt. 

Der må ikke bruges drikkevand til søer, voldgrave o.lign.

Badebassiner må kun fyldes op i tidsrummet kl. 22:00 til 07:00. 

På lige datoer på husnumre med lige numre vande med håndført slange i tidsrummet 21:00 til 22:00, og tilsvarende for ulige husnumre, der må vande på ulige datoer. 

Det er altid tilladt at vande med håndført kande. 

 

Vand fra vandforsyningen må ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.