Du er her:   Hjem > Vandingsregler
top
Page

Vandingsregler

Gældende vandingsregler og opfyldning af badebassiner: 

Det er forbudt at vande med sprinkler og lignende. 

Der må ikke bruges drikkevand til søer, voldgrave o.lign.

Badebassiner må kun fyldes op i tidsrummet kl. 22:00 til 07:00. 

På lige datoer på husnumre med lige numre vande med håndført slange i tidsrummet 21:00 til 22:00, og tilsvarende for ulige husnumre, der må vande på ulige datoer. 

Det er altid tilladt at vande med håndført kande. 

 

Vand fra vandforsyningen må ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte vandinstallationer.

 

 

« forrige top næste »
top
News

Info vedr. PFAS:

Vi har fået undersøgt vandet for diverse PFOS-forbindelser, og der er ikke påvist noget. 

Se prøvesvaret her.

 

 Vandingsregler.

Der erindres om vandværkets vandingsregler:

  • Det er forbudt at vande med sprinkler
  • Drypvandingsanlæg er ikke tilladt
  • Der må ikke bruges drikkevand til søer, voldgrave o.lign. 
  • Badebassiner må kun fyldes op i tidsrummet 22.00 - 07.00
  • På lige datoer må husnumre med lige numre vande med HÅNDFØRT SLANGE i tidsrummet 21.00 - 22.00. Tilsvarende for ulige husnumre, der må vande på ulige datoer

Det er altid tilladt at vande med håndført kande.

 

 

SMS/email-service.

Vi opfordrer andelshaverne til at tilmelde mobilnummer/email for at få besked om forhold der vedrører ejendommen. Tilmeldingen kan foretages via selvbetjening her på siden under punktet "SMS-Service".

(Iht. persondataforordningen får de tilmeldte hvert ½ år besked om de registrerede data. Det udsendes via systemets "noreply-mail").

 

Brunligt/gulligt vand.

Efter ledningsarbejde kan vandet være lidt misfarvet. Farven kommer fra belægning i rørene og er ganske ufarlig.

Skulle misfarvningen fortsætte mere end et døgns tid, så kontakt vandværket.

 

 

 

 

 

 

 spade

 
Login