Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Der er ikke forekomst af stoffet i nogen af vores boringer. 

Se prøvesvar fra 06-05-2019 her ⊗