Analyse-plan

 

I årets løb bliver der regelmæssigt taget vandprøver forskellige steder på ledningsnettet.

Desuden foretages kontrol af selve boringerne hvert 4. år