Klagemulighed

 

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med forsyningen for

 

Center for klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

Tlf. 72405600

e-mail: nh@naevneneshus.dk 

 

https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/