Du er her:   Hjem > Selvbetjening > Ejerskiftemeddelelse
top
Page

Ejerskiftemeddelelse

Vandværket modtager ikke automatisk oplysning fra myndigheder eller anden side om ejerskifte. 

Det er derfor køber/sælger  - evt. via ejendomsformidler eller ejendomsmægler - der skal sende oplysning om ejerskifte. 

Meddelelsen bør omfatte: 

 • Ejendommens adresse. 
 • Dato for overdragelse. 
 • Aflæsning af vandmåler på overdragelsesdato. 
 • Sælgers navn, postadresse og postnummer. 
 • Købers navn, postadresse og postnummer. 
 • Købers e-mailadresse og telefonnummer (gerne både fastnet og mobil). 

Meddelelsen kan sendes på følgende måder:

Pr. post til adressen: Brønshøj Strandvej 2, 4500 Nykøbing Sjælland. 

Pr. e-mail til: eva-vand@mail.dk 

 

« forrige top næste »
top
News

Generalforsamling:

Søndag d. 29-5-22 kl. 11.00.

Læs mere her 

 

Ledningsudskiftning:

Status vedr. ny hovedledning på dele af Larsensvej og Olsensvej. 

Uge 21 arbejdes ikke. 

Uge 22 arbejdes mandag, tirsdag og onsdag. Her kan vejene være delvist lukket, ligesom enkelte indkørsler kan være spærret nogle timer. Vandforsyningen kan ligeledes være afbrudt i perioder i tidsrummet 7-16. 

Andelshavere, der forventer større leverancer med f.eks. lastbiler, bør derfor bestille leveringsdag til torsdag/fredag, hvor vejene vil være passable. 

 

Info vedr. PFOS:

Vi har fået undersøgt vandet for diverse PFOS-forbindelser, og der er ikke påvist noget. 

Se prøvesvaret her.

 

 Vandingsregler.

Der erindres om vandværkets vandingsregler:

 • Det er forbudt at vande med sprinkler
 • Drypvandingsanlæg er heller ikke tilladt
 • Der må ikke bruges drikkevand til søer, voldgrave o.lign. 
 • Badebassiner må kun fyldes op i tidsrummet 22.00 - 07.00
 • På lige datoer må husnumre med lige numre vande med HÅNDFØRT SLANGE i tidsrummet 21.00 - 22.00. Tilsvarende for ulige husnumre, der må vande på ulige datoer

Det er altid tilladt at vande med håndført kande.

Ved overtrædelse af påbud mod vandingsregler, tilskrives gebyr på 1.000 kr. jvf. vandværkets takstblad. 

 

 

SMS/email-service.

Vi opfordrer andelshaverne til at tilmelde mobilnummer/email for at få besked om forhold der vedrører ejendommen. Tilmeldingen kan foretages via selvbetjening her på siden under punktet "SMS-Service".

(Iht. persondataforordningen får de tilmeldte hvert ½ år besked om de registrerede data. Det udsendes via systemets "noreply-mail").

 

Brunligt/gulligt vand.

Efter ledningsarbejde kan vandet være lidt misfarvet. Farven kommer fra belægning i rørene og er ganske ufarlig.

Skulle misfarvningen fortsætte mere end et døgns tid, så kontakt vandværket.

 

 

 

 

 

top
Menu
Login