Generalforsamling 2013

 

Generalforsamling 01-06-2013, se referatet her

Formandens beretning 01-06-2013, se den her  

 

Bilag udsendt til alle andelshavere i forbindelse med indkaldelse til generalforsamling 2013, læs her 

(De nye elektroniske målere er beskrevet på siderne 12 og 13)