Du er her:   Hjem > Drift > Vandkvalitet og analyser > Desphenyl-Chloridazon
top
Page

Desphenyl-Chloridazon

Der er ikke forekomst af stoffet i nogen af vores boringer. 

Se prøvesvar fra 17/9-2017 her

 

« forrige top næste »
top
News

HUSK LUK I MÅLERBRØNDEN

"Isskulpturen" nedenfor er fra et sommerhus, hvor en udendørs-hane er sprængt. Flot, men dyrt for ejeren. 

Så derfor: luk i målerbrønden, selvom der er varme på huset. 

 

  


Vandregninger.

På generalforsamlingen i 2020 blev det besluttet at omlægge afregningsåret, så det fremover følger kalenderåret. 

Der er derfor udsendt nye vandregninger jan.2021, baseret på aflæsning 31-12-2020. 

Opkrævningen, der er betalt 1.oktober 2020 med acontobetaling frem til august 2021 er modregnet i den nye opkrævning.  

Link til takstblad ♠

 

 Vandingsregler.

Der erindres om vandværkets vandingsregler:

  • Det er forbudt at vande med sprinkler
  • Der må ikke bruges drikkevand til søer, voldgrave o.lign. 
  • Badebassiner må kun fyldes op i tidsrummet 22.00 - 07.00
  • På lige datoer må husnumre med lige numre vande med HÅNDFØRT SLANGE i tidsrummet 21.00 - 22.00. Tilsvarende for ulige husnumre, der må vande på ulige datoer

Det er altid tilladt at vande med håndført kande.

 

 

SMS/email-service.

Vi opfordrer andelshaverne til at tilmelde mobilnummer/email for at få besked om forhold der vedrører ejendommen. Tilmeldingen kan foretages via selvbetjening her på siden under punktet "SMS-Service".

(Iht. persondataforordningen får de tilmeldte hvert ½ år besked om de registrerede data. Det udsendes via systemets "noreply-mail").

 

Brunligt/gulligt vand.

Efter ledningsarbejde kan vandet være lidt misfarvet. Farven kommer fra belægning i rørene og er ganske ufarlig.

Skulle misfarvningen fortsætte mere end et døgns tid, så kontakt vandværket.

 

Test for Pesticider

Vi har fået testet vores 4 boringer for Chlorothalonil-amidsulfonsyre, og stoffet er ikke påvist. 

Se info om stoffet her ⊗

Et andet pesticid Dimethylsulfamid (DMS), som har været fundet andre steder, har vi i marts fået taget prøver for og det er heller ikke påvist hos os.  

 

Måleraflæsning.

Vi søger regelmæssigt efter spild og kører derfor meget rundt i sommerhusområderne. Så, skulle du se en lille lyseblå bil, som kører langsomt frem og tilbage på vejen, er det sandsynligvis os, der læser af.

Der er tydelige skilte på siderne af bilen med vandværkets navn. 

  

 

 

top
Menu
Login