Du er her:   Hjem > Administration > Optagelsesblanket
top
Page

Optagelsesblanket

Ønsker du at få lagt vand ind på en grund i Ebbeløkke Vandværks forsyningsområde, benyttes nedenstående optagelsesblanket: 

Optagelsesblanket for perioden 1/1-2023 - 31-12-2023

Ud over selve tilslutningsafgiften kan vandværket også tilbyde etablering af målerbrønd inkl. aftapningshane samtidig med vandinstallationen. Priser følger kalenderåret og fremgår af blanketten. 

 

Al arbejde på forsyningsledning og stikledning skal udføres af vandforsyning/vandværket og afregnes af udstykker/bygherre/ejendom.

Udgifter ved nyudstykning/anlægsarbejde betales af udstykker/bygherre/ejendom.

Udgifter vedrørende omforandring/afbrydelse af eksisterende stikledning/forsyningsledning afholdes af udstykker/bygherrre/ejendom.

 

« forrige top næste »
top
News

 

Info vedr. PFOS:

Vi har fået undersøgt vandet for diverse PFOS-forbindelser, og der er ikke påvist noget. 

Se prøvesvaret her.

 

 Vandingsregler.

Der erindres om vandværkets vandingsregler:

  • Det er forbudt at vande med sprinkler
  • Drypvandingsanlæg er ikke tilladt
  • Der må ikke bruges drikkevand til søer, voldgrave o.lign. 
  • Badebassiner må kun fyldes op i tidsrummet 22.00 - 07.00
  • På lige datoer må husnumre med lige numre vande med HÅNDFØRT SLANGE i tidsrummet 21.00 - 22.00. Tilsvarende for ulige husnumre, der må vande på ulige datoer

Det er altid tilladt at vande med håndført kande.

Ved overtrædelse af påbud mod vandingsregler, tilskrives gebyr på 1.000 kr. jvf. vandværkets takstblad. 

 

 

SMS/email-service.

Vi opfordrer andelshaverne til at tilmelde mobilnummer/email for at få besked om forhold der vedrører ejendommen. Tilmeldingen kan foretages via selvbetjening her på siden under punktet "SMS-Service".

(Iht. persondataforordningen får de tilmeldte hvert ½ år besked om de registrerede data. Det udsendes via systemets "noreply-mail").

 

Brunligt/gulligt vand.

Efter ledningsarbejde kan vandet være lidt misfarvet. Farven kommer fra belægning i rørene og er ganske ufarlig.

Skulle misfarvningen fortsætte mere end et døgns tid, så kontakt vandværket.

 

 

 

 

 

top
Menu
Login